Posts By :

admin-iusromanum

Девета международна конференция „IUS ET NATURA“ на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR) 5-7 септември 2024 г. – Триест, Италия

Девета международна конференция „IUS ET NATURA“ на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR) 5-7 септември 2024 г. – Триест, Италия 676 600 admin-iusromanum

Ninth International Conference ‘IUS ET NATURA‘ of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Tradition„Societas pro iure romano“ (SIR)5-7…

Още

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ в памет на гл. ас. Теодор Пиперков 1812 2560 admin-iusromanum

КолоквиумНАУЧЕН КОЛОКВИУМ в памет на гл. ас. Теодор Пиперков Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет Св.…

Още

Сбирка: „CIVITAS. MUNICIPIA. COLONIA“

Сбирка: „CIVITAS. MUNICIPIA. COLONIA“ 169 240 admin-iusromanum

СбиркаCIVITAS. MUNICIPIA. COLONIA Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски“ Кръжокът по…

Още

Състезание – Решаване на казуси по римско право

Състезание – Решаване на казуси по римско право 607 859 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание: „Адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право“ IUS ROMANUM…

Още

Състезание – DISPUTATIO QUINTA

Състезание – DISPUTATIO QUINTA 607 859 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание: „DISPUTATIO QUINTA“ IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св.…

Още

Публична лекция – „CONCORDIAM DABIMUS QUA NIHIL FIT PULCHRIUS. ИДЕЯТА ЗА МИРА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЮСТИНИАН“

Публична лекция – „CONCORDIAM DABIMUS QUA NIHIL FIT PULCHRIUS. ИДЕЯТА ЗА МИРА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЮСТИНИАН“ 590 838 admin-iusromanum

Публична лекция: „CONCORDIAM DABIMUS QUA NIHIL FIT PULCHRIUS. ИДЕЯТА ЗА МИРА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЮСТИНИАН“ Публична лекция: „CONCORDIAM…

Още

Публична лекция – „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“

Публична лекция – „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“ 607 859 admin-iusromanum

Публична лекция: „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“ Публична лекция: „SACRAMENTUM И…

Още

Сбирка: CULPA DISPUTATIO QUINTA

Сбирка: CULPA DISPUTATIO QUINTA 1084 1564 admin-iusromanum

СбиркаCULPA DISPUTATIO QUINTA Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски“ ви кани на сбирка…

Още

„ARS RHETORICA“

„ARS RHETORICA“ 1084 1564 admin-iusromanum

Сбирка„ARS RHETORICA“ Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски“ ви кани на сбирка Сбирка…

Още

Публична лекция – „PATER FAMILIAS И PATRIA POTESTAS“

Публична лекция – „PATER FAMILIAS И PATRIA POTESTAS“ 592 839 admin-iusromanum

Публична лекция: „PATER FAMILIAS И PATRIA POTESTAS“ Публична лекция: „Pater familias и patria potestas“ Дата: 06 април 2023…

Още
bg_BGBulgarian