STUDIA ET SCRIPTA DE IURE ROMANO NOVI

NEW PUBLICATIONS ON ROMAN LAW

РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО

РУМЕН ЧОЛОВ
ИЗДАТЕЛСТВО СИЕЛА, СОФИЯ, 2000
ISBN 954-649-294-9

ПЕКУЛИЯТ В РИМСКОТО ПРАВО

МАЛИНА НОВКИРИШКА – СТОЯНОВА
ИЗДАТЕЛСТВО ДЕМАКС, СОФИЯ, 2000 Г.
ISBN 954-479-006-3

ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ЕМФИТЕВЗАТА В РИМСКОТО ПРАВО

МАЛИНА НОВКИРИШКА – СТОЯНОВА
ИЗДАТЕЛСТВО СТРАТЕГМА, СОФИЯ, 2000 Г.
ISBN 954-950-603-7

RES PUBLICA НА ЦИЦЕРОН

МАРИЯ КОСТОВА
ИЗДАТЕЛСТВО СИБИ, СОФИЯ, 2000
ISBN 954-730-065-2

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ В РИМСКОТО ПРАВО

МАЛИНА НОВКИРИШКА – СТОЯНОВА
ИЗДАТЕЛСТВО СТРАТЕГМА, СОФИЯ, 2000.
ISBN 954-950-604-5

PRACTICUM

МАЛИНА НОВКИРИШКА – СТОЯНОВА
ИЗДАТЕЛСТВО СТРАТЕГМА, СОФИЯ, 2005
ISBN 954-850-624-Х

en_GBEnglish