Изразяваме най- искрена благодарност на всички студенти по право от І-ви курс за тяхната работа в Кръжока по римско право и на семинарните занятия, за живия им интерес към лекциите по Римско частно и публично право и към римската правна култура и успех на изпитите!

Всички Състезания

COMPETITION FOR RESOLVING CASES UNDER ROMAN LAW 06/06/2019 2560 1244 admin-iusromanum

COMPETITION FOR RESOLVING CASES UNDER ROMAN LAW 06/06/2019

СъстезаниеТЕМА: СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ПРАВО Дата: 06.06.2019 г. На 06.06.2019 г. за пети пореден път по традиция,  поставена още през 2015 г., в  292 аудитория на Ректората на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе организираното от Катедрата по „Теория и история на държавата и правото“  към Юридическия факултет на Софийския университет…

Read more
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 31.05.2018 2560 1244 admin-iusromanum

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 31.05.2018

СъстезаниеТЕМА: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО Дата: 31.05.2018 г. На 31.05.2018 г. за четвърта  поредна година в  272 аудитория на Ректората на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционно организираното от Катедрата по „Теория и история на държавата и правото“  към Юридическия факултет Състезание за решаване на казуси по Римско…

Read more
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 01.06.2017 2048 1152 admin-iusromanum

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 01.06.2017

СъстезаниеТЕМА: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО Дата: 01.06.2017 г. На 01.06.2017 г. за трета поредна година в  272 аудитория на Ректората на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционно организираното от Катедрата по „Теория и история на държавата и правото“  към Юридическия факултет Състезание за решаване на казуси по Римско частно…

Read more
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 02.06.2016 2048 1152 admin-iusromanum

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 02.06.2016

СъстезаниеТЕМА: РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО Дата: 02.06.2016 г. На 02.06.2016г. за втора поредна година в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Състезанието за решаване на казуси по Римско частно право. Над шестдесет първокурсници взеха участие в надпреварата и решаваха казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и процесуалното…

Read more
Състезание за решаване на казуси по Римско частно право 2560 1920 admin-iusromanum

Състезание за решаване на казуси по Римско частно право

СъстезаниеТЕМА: за решаване на казуси по Римско частно право Дата: 04.06.2014 г. На 04.06.2014 г. за първи път по инициатива на кръжока по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе състезание по решаване на казуси  по Римското частно право. То беше организирано от асистентите по Римско частно право Стоян…

Read more


Състезания:

See ALL ISSUES
en_GBEnglish