Състезание за Есе: „CONSENSUS“ 17.05.2021

Състезание за Есе: „CONSENSUS“ 17.05.2021

Състезание за Есе: „CONSENSUS“ 17.05.2021 1386 1848 admin-iusromanum

ЕСЕ: „CONSENSUS“:

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
организира:

Дата: на 17 май 2021 г.
Състезание за Есе: „CONSENSUS“

Съгласието във всичките му измерения: и в правото, и в обществото, и в личните или политическите отношения, и в международен план.

Ще се проведе в:

Студентите–първокурсници на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ прекрачиха прага на своята Alma Mater в сложната обстановка на глобалната пандемия от SARS-CoV-2. Редуваха се аудиторни занятия и срещи с преподавателите само през екрана на компютъра, ентусиазъм и притеснения, търсене на най-подходящите форми и начини за усвояване на учебния материал. В тези условия сякаш трудно се получаваше онази отдаденост на младежите, изкусени от познанието за законите (cupidae legum iuventuti), както призовава император Юстиниан в далечната 533 година. Всички, пред лицето на неизброими предизвикателства в обществото през това трудно време, търсеха опората в правото, опитваха се да вникнат, но и да го съхранят като изкуство за доброто и справедливото (ars boni et aequi) според думите на видния класически юрист от ІІ в. сл. Хр. Публий Ювенций Целз.

Хилядолетната универсалност и живо слово на древните римски iurisprudentes и в наши дни се основават на традицията, която изгражда фундамента на една правна система, създадена за и в полза на човека.

Следвайки тази идея, кръжокът по Римско право в Юридическия факултет за трети път предложи на първокурсниците предизвикателството да поразсъждават свободно на една особено актуална за пролетта на 2021 г. тема- съгласието във всичките му измерения: и в правото, и в обществото, и в личните или политическите отношения, и в международен план. Отново темата беше поставена на латински: CONSENSUS, както приляга, когато се търси връзката между римското и съвременното право.

В правото съгласието се определя малко суховато и технично като „съвпадение на две насрещни волеизявления“. Това определение, което както и всяко друго в частното право според римския юрист Яволен, може да се счита за опасно. Зад него се крие цяла една вселена от отношения, емоции, връзки и препятствия, с които хората се срещат и преодоляват, за да вървят заедно напред.

Състезанието беше насочено към дискутирането на основни актуални правни, социални и политически проблеми и събития, отнасящи се до постигането или липсата на съгласие на всички нива на живота. И извънредната епидемична обстановка сякаш влезе в съгласие с нас, та след подготовката във виртуалния свят в края на месец май успяхме да се срещнем за малко „на живо“ в аудиторията и да организираме провеждането на един малък празник на студентската мисъл, гражданска позиция, на първите научни изяви и ораторски таланти на студентите от І-ви курс.

На 27 май 2021 година състезанието се проведе виртуално в платформата zoom, но след това, на 3 юни, в най- голямата аудитория на Софийския университет, отредена на нашия факултет – 272 аудитория в Ректората, се събраха авторите на есета и младите оратори и пред ентусиазираната публика на своите състуденти получиха заслужените си награди от преподавателите по римско право във факулетата – проф. д.н. Малина Новкиришка, гл. ас. д-р Тихомир Рачев и хон. ас. Стоян Иванов.

Активността на колегите, които за първи път се осмелиха да творят есета и речи на правна тема, беше забележителна- представени бяха 15 есета и 3 речи. Имаше възможност да се проследи цялото състезание виртуално, като присъстваха и колегите от горните курсове, някои от които бяха вече участвали в предходните състезания. Участниците бяха оценявани от едно много авторитетно жури, съставено от преподавателя по реторика от Философския факултет на Софийския университет доц. Герасим Петрински, доц. Елия Маринова- преподавател по римска литература от Катедрата по класическа филология, видния адвокат и преподавател Даниела Доковска, дългогодишният главен редактор на сп. „Общество и право“ адвокат Ненка Иванова, както и преподавателя по Римско право проф. Малина Новкиришка. Към тях се присъединиха и две чуждестранни колеги, които знаят български език и бяха възхитени от творчеството на нашите студенти- проф. Ванеса Понте от Университета в Кордоба, Испания и проф. Мария Игнатович от Университета в Сърбия, Ниш.

Темите, представени за състезанието, гравитираха от тясно обвързани само с римското право до изцяло посветените на актуалните проблеми дискусионни въпроси. Макар и създадени от студенти, които са в самото начало на своя път в правото, есетата и речите показват тяхното гражданско съзнание, заявен интерес към основните проблеми в нашето ежедневие и осъзнатата приемственост на институтите, институциите и терминологията от Древния Рим. Всичко това е предпоставка за израстването на младите хора като юристи с висок морал и ценности, които да се отдадат на своята професия.

Журито, оценявайки обвързаността на поставения проблем с текста и аргументацията на изложението, умението за интерпретация на различните аспекти на темата, използването на подходящите езикови средства и боравенето с правната терминология, изразените лични позиции, постигнатата убедителност и въздействие, определи като победители в конкурса съответно:

на първо място– Велина Стоянова с есето на тема „Съгласен ли е този, който мълчи?“;
на второ място (споделено)– Калина Даскалова с есето на тема „Консенсус при осиновяването в римското право“ и Галя Христова с есето на тема „Пороци на съгласието“;
на трето място– Виктор Георгиев с есето на тема „Невъзможност за постигане на consensus при един изборен процес“.

В конкурса за реч класирането е както следва:
на първо място– Йоанна Ченалова с реч на тема „Как упражняването на право на глас формира волята на обществото?“
на второ място– Веселин Новков с реч на тема „Възможно ли е несъгласие с естественото право?“;
на трето място– Давид Варданян с реч на тема „Чие съгласие е необходимо за промяна на пола?“.

Есетата ще бъдат публикувани в електронното романистично списание на Юридическия факултет на Софийския университет- IUS ROMANUM в специален извънреден брой IUVENTUTES, a също там ще бъде поместен и писмения вариант на речите във вида, в който са представени.
Преподавателите по Римско право във факултета, както и всички членове на Кръжока по Римско право желаем успех на участниците и нека никога да не помръква техния интерес, ентусиазъм, упоритост и задълбоченост в усвояването на правото и постигането на съгласие на всички нива, на които те го търсят, управляват, насърчават – в обществен, професионален и личен план.

en_GBEnglish